nyhed

Nyt studie: Cancerrelateret lymfødem reduceres med L-Dex

7-2/2022


Fysiodema er glad for at kunne rapportere, at PREVENT Randomized Controlled Trial (RCT) opfyldte det primære endepunkt.

De sidste tre års resultater, der er blevet offentliggjort i Lymphatic Research and Biology viser, at udvikling af kronisk cancerrelateret lymfødem reduceres mere med tidlig påvisning ved hjælp af L-Dex® målinger og intervention end målebånd. Disse resultater bør ændre praksis og etablere L-Dex som den nye standard for pleje og forebyggelse af kronisk cancerrelateret lymfødem.

 

PREVENT nøgleresultater:

  • Signifikant færre patienter havde behov for komplet dekongestiv fysioterapi og intervention (kompression) efter brug af tidlig detektion med L-Dex sammenlignet med målebånd (primært endepunkt resultat)
    Målebånd: 19,2 % (23/120). L-Dex: 7,9 % (7/89), p = 0,016
  • Signifikant færre patienter havde behov for intervention (kompression) efter L-Dex sammenlignet med målebåndL-Dex 20,1 % (89/442), p=0,011. Målebånd: 27,5 % (120/437)
  • En risikojusteret analyse viste en fordel for L-Dex sammenlignet med målebånd for alle grupper med høj risiko for lymfødem

 

PREVENT-forsøget er den største RCT, der vurderer lymfødem forebyggelse. Inklusion i studiet begyndte i 2014, og patienterne blev fulgt i tre år. 1.200 brystkræftpatienter med planlagt kirurgisk behandling blev inkluderet i 10 deltagende steder i USA og Australien. En patients brystkræftbehandling skulle være omfattet af en eller en kombination af total mastektomi, aksillær dissektion, sentinel node biopsi af mere end 6 noder, strålebehandling til brystvæg/bryst eller noder og/eller taxan-baseret kemoterapi for at være berettiget til inklusion i studiet. Undersøgelsen omfattede en bred vifte af patienter med høj risiko for brystkræftrelateret lymfødem.

Se hele undersøgelsen her.

Læs mere om L-Dex her.